آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

خیر در حال حاضر این سرویس در فروشگاه اینترنتی البرزکالا وجود ندارد. امید است در آینده این سرویس نیز راه اندازی می شود.